Обществена поръчка 2019 г.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ДГ „Слънце” – с. Ново Делчево“ за 2019 г.

 

 

 

Документи                                                         Дата и час на публикуване на документа

ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ

Информация за удължаване на срока 03.12.2018 г. 10:00 ч.

До всички заинтересовани

Относно: „Доставка на  храни и хранителни продукти за нуждите на Детска градина  „Слънце“ село Ново Делчево, община Сандански за 2019 г.”

 

Уважаеми кандидати,

Поради недостатъчният брой постъпили оферти във връзка с горецитираната поръчка, и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срока за получаване на оферти се удължава  до 06.12.2018 год.

Отварянето на офертите ще се осъществи на 07.12.2018 год. от 10:00 часа в ДГ село Ново Делчево

С УВАЖЕНИЕ:

Райна Цветкова –директор ДГ „Слънце“

Село Ново Делчево

 

 

 

Сключени договори

 

 • ДГ „Слънце“

  с. Ново Делчево
  ул. „Хаджи Димитър“ № 2

  Директор – Райна Цветкова
  Тел.: 0894 721 682
  Имейл: 100906@edu.mon.bg,    info-100906@edu.mon.bg

   

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com