Хубаво е в детската градина

Добрата новина днес!

ДГ „Слънце“ спечели Проект по модул 1 „Хубаво е в детската градина“ – Национална програма „Успяваме заедно“. Проектът е разработен от екип: главен учител Елена Стоянова и старши учител Емилия Малинова. Той е на стойност 2000 лева, които ще бъдат
използвани за реализиране на следните цели в база „Зорница“ – с. Дамяница:

 1. Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна и интерактивна среда.
  2. Изграждане на семейна общност в рамките на детската градина – създаване на „Стая на семейството“.
 2. Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейна среда към детската градина.
  4. Споделяне на опит в рамките на детската градина, в т. ч. и със семейната общност – създаване на Консултативен център „Родител“.

Очаквани резултати:

 1. Изградена подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна и интерактивна среда – обогатена материална среда, която подпомага плавния преход от семейна среда към детска градина и изградени на центрове в занималнята като фактор за подобряване емоционално състояние и самочувствие на детето.
  2. Изградена семейна общност в рамките на детската градина – „Стая на семейството“, разполагаща с подходяща литература и материали за провеждане на срещи с родителската общност.
  3. Разработени и приложени модели за взаимодействие между детската градина и семейната общност при постъпване на детето в първа група в детската градина.
  4. Създаване на Консултативен център „Родител“ – Организирани събития с психолог, с цел подобряване информационната култура на родителите и повишаване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти в детската градина по въпроса за адаптацията на децата. Обогатена библиотеката на детската градина с методична литература за за подкрепа на учителите по актуалната тема.
  Изработени организационни и педагогически планове или програми за извършване на приема на децата и последващо включване на родителската общност
 • ДГ „Слънце“

  с. Ново Делчево
  ул. „Хаджи Димитър“ № 2

  Директор – Райна Цветкова
  Тел.: 0894 721 682
  Имейл: reni_odz@abv.bg; dgslunce@gmail.com

   

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com