Група “Пчелички“

Група “Пчелички“

„Пчелички“ е група с деца на възраст от 3 до 5 години.

Децата се отглеждат, възпитават и обучават от двама педагози – старши учител Анна Стоянова  и учител Иванка Георгиева и помощник-възпитател Павлинка Шишиева.

В група „Пчелички“ се акцентира върху подготовката на децата за училище.

Организацията на дневният режим на децата е съобразен с възрастта им и се провежда по програма одобрена от МОН.

 • ДГ „Слънце“

  с. Ново Делчево
  ул. „Хаджи Димитър“ № 2

  Директор – Райна Цветкова
  Тел.: 0894 721 682
  Имейл: 100906@edu.mon.bg,    info-100906@edu.mon.bg

   

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com