Група „Палавници“

Група „Палавници“

„Палавници“ е група с деца на възраст от 5 до 7 години.

Децата се отглеждат, възпитават и обучават във база „Зорница“ с. Дамяница от старши учител Емилия Малинова  и учител Надежда Златкова, помощник-възпитател – Мария Ангелова.

В група „Палавници“ се акцентира върху подготовката на децата за училище.

Организацията на дневният режим на децата е съобразен с възрастта им и се провежда по програма одобрена от МОН.

 • ДГ „Слънце“

  с. Ново Делчево
  ул. „Хаджи Димитър“ № 2

  Директор – Райна Цветкова
  Тел.: 0894 721 682
  Имейл: 100906@edu.mon.bg,    info-100906@edu.mon.bg

   

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com