Група „Калинки“

Група „Калинки“

Група Калинки“ е с деца на възраст от 5 до 7 години.

Децата се отглеждат, възпитават и обучават от двама педагози. Старши учител Галина Кафтанова и старши учител Петя Влахова  и помощник-възпитател Радостина Колина.

Обучението е във вид на занимателни ситуации с богато илюстрирани помагала.

Организацията на дневният режим на децата е съобразен с възрастта им и се провежда по програма одобрена от МОН.

 • ДГ „Слънце“

  с. Ново Делчево
  ул. „Хаджи Димитър“ № 2

  Директор – Райна Цветкова
  Тел.: 0894 721 682
  Имейл: 100906@edu.mon.bg,    info-100906@edu.mon.bg

   

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com