Група „Калинки“

Група „Калинки“

Група Калинки“ е с деца на възраст от 5 до 7 години.

Децата се отглеждат, възпитават и обучават от двама педагози Анна Стоянова и Петя Влахова  и помощник-възпитател Павлина Шишиева.

Обучението е във вид на занимателни ситуации с богато илюстрирани помагала.

Организацията на дневният режим на децата е съобразен с възрастта им и се провежда по програма одобрена от МОН.

 • ДГ „Слънце“

  с. Ново Делчево
  ул. „Хаджи Димитър“ № 2

  Директор – Райна Цветкова
  Тел.: 0894 721 682
  Имейл: reni_odz@abv.bg; dgslunce@gmail.com

   

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com