Яслена група Ново Делчево

Яслена група Ново Делчево

Яслена група Ново Делчево група с деце на възраст от 1 до 3 години.

Децата се отглеждат, възпитават и обучават от медицинска сестра Мая Водурова и помощник-възпитател Павлина Шишиева.

Обучението е във вид на занимателни игри.

Организацията на дневният режим на децата е съобразен с възрастта им и се провежда по програма одобрена от МОН.

 • ДГ „Слънце“

  с. Ново Делчево
  ул. „Хаджи Димитър“ № 2

  Директор – Райна Цветкова
  Тел.: 0894 721 682
  Имейл: 100906@edu.mon.bg,    info-100906@edu.mon.bg

   

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com