Процедури по ЗОП

folder-145962_1280Открити процедури по ЗОП

 

Обществена поръчка с предмет „Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ДГ „Слънце” – с. Ново Делчево“ за 2020-2021 г.
Документи                                                         Дата и час на публикуване на документа

 

 

ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ

 

На вниманието на Заинтересованите лица

Относно: Обществена поръчка с предмет:Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ Слънце, село Ново Делчево, община Сандански

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП ДГ Слънце, с. Ново Делчевообявява отварянето на ценовите оферти във връзка с обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ   Слънце, село Ново Делчево. Заседанието ще се състой на 03.12.2019 год. от 10:00 часа в сградата на ДГ Слънце, село Ново Делчево. На заседанието могат да присъстват лицата по чл. 54, ал.1 от ЗОП.

С уважение:

Председател на комисията

 

Валентина Костадинова                                                                                            28.11.2019 г. 10:00 ч.

 

 

 

 • Протокол 1                                                              09.12.2019 г. 10:00 ч.
 • Протокол 2                                                              09.12.2019 г. 10:00 ч.
 • Доклад                                                                    09.12.2019 г. 10:00 ч.
 • Решение изпълнители                                              09.12.2019 г. 10:00 ч.

 

 

 

Сключени договори

 

 • ДГ „Слънце“

  с. Ново Делчево
  ул. „Хаджи Димитър“ № 2

  Директор – Райна Цветкова
  Тел.: 0894 721 682
  Имейл: 100906@edu.mon.bg,    info-100906@edu.mon.bg

   

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com